top of page

VÅRA BÅTAR

En viktig del när det gäller egenskaper och trygghet är att förarmiljön är genomtänkt. Här har vi alla reglage och instrument inom räckhåll när du sitter i förarstolen. Man behöver inte resa på sig för att exempelvis komma åt funktioner på navigationen som är placerad för full synbarhet. Vi monterar 3Ms Blackout film på valda ytor för att ta bort störande reflexer för förare och navigatör.

Förare och passagerare har fjädrande stolsunderreden med genomtänkta stolar för att minska utmattning på besättningen.

 

Det ger föraren möjlighet att med full kontroll fokusera på körning och utnyttja båtens alla goda egenskaper.

h3.jpg
handsfack.jpg

Med VIGGO har vi lagt in ordet säkerhet från första penndraget till hur vi tänkt vad gäller planering, skrovkoncept, funktioner och val av utrustning. Säkerhet är väldigt viktigt när man befinner sig på havet, och då inte bara under gång.

 

För att båten ska kännas trygg i alla situationer har vi lagt stort fokus på användarvänlighet. Det återspeglas i allt från elsystemets specifikation till däckets och förarmiljöns utformning.

bottom of page